3η: Ροδοθεάτος, Πετρίδης, Δραγατάκης. 4η: Σισιλιάνος, Θεοδωράκης, Σκαλκώτας.