25ετία Συλλ. Φίλων Μουσικῆς Θεσσαλονίκης. «Ὀρχήστρα Μάλερ» σὲ Λίγκετι & Μπάρτοκ.