14ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτὲς 1 , ἀρ. 8, Παραλειπόμενα: Φιλαρμονικὴ (μπάντα) Δήμου Ἀθηναίων, μουσικὴ διεύθυνση: Χρῆστος Κολοβός.