14ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτὲς 1 , ἀρ. 11: Τρίο Golan, πιάνο: Πέτρος Μπούρας, βιολί: Δήμητρα Τριανταφύλλου, τσέλο: Μαρίνα Κολοβοῦ.