14ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτές: ἄρχισαν μὲ τρεῖς σημαντικὲς παλαιότερες συνθέτριές μας, ἀκόμη ἐλάχιστα γνωστές.