14ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτές: μείζων πεπονόφλουδα ἕνα ρεσιτὰλ «πιάνου» μὲ ἑλληνικὰ ἔργα..