13ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτὲς (ΕΜΓ), 2017: Πέμπτη Συναυλία
Ὁ Χρῆστος Κολοβός, νέος βιολιστής, ἀρχιμουσικὸς καὶ διάπυρος ἐρευνητὴς τῆς Ἔντεχνης Ἑλληνικῆς Μουσικῆς σὲ 4 (σύνολο: 5…) νέα ἐνδιαφέροντα ἔργα.