13ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτές, συναυλία 6η:
ΣπύρουΣαμάρα (1861-1917): Ἡ Δεσποινὶς ντὲ Μπέλ-Ἴλ.
Παγκόσμιας ἐμβέλειας λυρικὸ ἀριστούργημα παρουσιάζεται στὸ Ἑλλαδιστὰν γιὰ…δεύτερη φορὰ σὲ 110 χρόνια!!!