12ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτές. 4. 1 Ἐννέα… νεοϊόνιοι ἕλληνες συνθέτες: πρώτη διακριτικὰ ἀποκαλυπτικότατη ἑλληνικὴ ἐμφάνιση τοῦ ἀρχιμουσικοῦ Χρήστου Κολοβοῦ.