12ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτές. 2. Φιλίππου Τσαλαχούρη:Κατὰ Μάρκον Πάθη.