Ὑποτροφίες: ὁ θεσμὸς ἐν Ἑλλάδι
δοκιμὴ θεωρήσεώς του μὲ ἀφορμὴ τὸ 8ο Φεστιβὰλ Gina Bachauer στὴν Κέρκυρα.