Ὁ Ἐσθονὸς «συνθέτης» Ἄρβο Παίρτ [Arvo Pärt] σὲ τελικὴν ἐτυμηγορία:
(γαλλ.): l’ ignorance de son œuvre n’ est pas une…perte!
(ἑλλ.): ἡ ἄγνοια τοῦ ἔργου του δὲν συνιστᾶ (κἂν)…ἀπώλεια!