Ὀρχήστρα Academica ᾨδείου Ἀθηνῶν ἐν Αἰγάλεω, ὑπὸ τὸ Νίκο Ἀθηναῖο:
πολλαπλῆ ἐπιτυχία ὁδηγεῖ σὲ σκέψεις γκρίζες…