Ἡ χορῳδία «Rosarte» τῆς Ρόζη Μαστροσάββα στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.