Ἀποκάλυψη Μεγίστου Σκαλκώτα στὴν πανάθλια χώρα του 70 χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του !
Σύμπραξη Κ.Ο.Α., Ἑνώσεως Ἑλλήνων Μουσουργῶν, Μεγάρου καὶ Συλλόγου Οἱ Φίλοι τῆς Μουσικῆς.