Ἀνοίγουν Κρατικὴ καὶ Μέγαρο
Θλιβερότατη πρεμιέρα τῆς Κρατικῆς. Francesca Dego: Aὐγερινὸς τοῦ βιολιοῦ!