Ψυχωφελέστατη βραδυὰ στὴν Κρατική: Νεζερίτης, Μερκαντάντε, Ντβόρζακ.