Φ. Ἀ. 1 2018: Θεόφραστου Σακελλαρίδη: «Περουζέ», νεκρανάσταση νεοελληνικοῦ λυρικοῦ ἀρχετύπου τοῦ 1911!