Τὰ Κατὰ Bosch (ἀρχιμουσικοῦ, λέει!)Πάθη τοῦ Ρέκβιεμ τοῦ Βέρντι στὴν Κρατική…