Τρία ρεσιτὰλ μὲ ξεχωριστὰ προγράμματα: [Ἀπόστολος Παληός, Ἰουλία Τρούσσα, Μαρίτα Παπαρρίζου].