Τρίο El Greco: παρέστην κάκιστα! (…τὴν ἀτυχία μου, θὰ ἔλεγεν ἡ Mαλβίνα!)
Μισὸ ἐνδιαφέρον ρεσιτὰλ ἐκκλ. ὀργάνου τοῦ Νορβηγοῦ Bjørn Andor Drage