Σωµατικὰ βασανιστήρια συνοδείᾳ τοῦ µοτσάρτειου: «Ἔτσι κάνουν ὅλες»…