Συζυγία ἐπετείων (Σκαλκώτας, 1821) κομίζει Ἑλληνικὴ Μουσικὴ στὴν ΚΟΑ!
Ἐκληκτικὲς ἑρμηνεῖες τῶν Ἕλληνος ἀρχιμουσικοῦ Ἕκτο- ρος Ταρτανῆ καὶ Ἀλβανοῦ βιολιστοῦ Jonian Kadesha νεκρανασταίνουν (πλὴν Σκαλκώτα) Καλομοίρη, Σκλάβο καὶ Πετρίδη!