Σπ. Ξύνδα: Ὁ Ὑποψήφιος (1867):
ἡ νεκρανάστασή του χάρη στὴ Φ.Ἑ. Κερκύρας κορυφαῖο ἑλληνικὸ μουσικὸ συμβὰν τοῦ 2017!