Σπυρίδωνος Ξύνδα: Ὑποψήφιος Βουλευτής: νεκρανάσταση τῆς πρώτης ἑλληνικῆς καὶ σὲ ἑλληνικὸ κείμενο ὄπερας ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Φιλαρμονικὴ
Ἑταιρεία Κερκύρας (ΦΕΚ., ἱδρ. 1840).

2017: 4πλῆ ἐπέτειος τῆς ΦΕΚ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς.

1. 100ὴ θανάτου Σπύρου Σαμάρα (1861-1917)
2. 200ὴ γεννήσεως Σπυρίδωνος Ξύνδα (1817-1896)
3. 200ἠ γεννήσεως Δομηνίκου Παδοβά(νη) (1817-1892).
4. 150ὴ παγκ. α ̓ ἐκτ. Ὑποψηφίου Βουλευτοῦ (1867).