Σοστακόβιτς: Συμφωνία ἀρ. 7, ντο μείζ., ἔργο 60, «τοῦ Λένινγκραντ» στὴν K.O.A.
«Μανόν» στὴ Λυρικὴ, ἄκρως συζητήσιμη-φεῦ!