Σεργκέϊ Προκόφιεφ: Πόλεμος καὶ Εἰρήνη, ὄπερα, 2 μέρη («Ἐπιγραφὴ»+13 σκηνές), α ́ μορφή: 1941-42, ἀπὸ τηλοψίας.