Ροσσίνι: «Κυρὰ τῆς Λίμνης» (1819) ἀπὸ «Met»: λυρικὴ Ἐδέμ ἀλλὰ καὶ Μάλκολμ-Ζουμπουλία!