Ρεαλιστικότατος Πρόλογος: ἀπρόβλεπτο τὸ μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς Ζωῆς!
Μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη ἐπιτυχία μουσικῶν τῆς Καμεράτα σὲ ἑλληνικὲς ὀπερέτες καὶ στὴ νεκρανάσταση τοῦ Πόλεμος ἐν Πολέμῳ τοῦ Σαμάρα.