Πρότυπο ὑποδοχῆς τοῦ 2016 στὴν Κ.Ο.Α. ἀλλὰ…καὶ σκελετοὶ ἀπὸ τὸ ντουλάπι τοῦ…2004!