Προκόφιεφ: «Σταχτοπούτα» ἐκ Κιέβου. Σαμάρας θριαμβεύει σὲ «διεθνῆ» βραδιὰ ὀπερέτας!