Παρὰ θίν ̓ ἁλός, πάντοτε ΚΠΙΣΝ1 !
2. Μ.Μαρμαρινοῦ/Φ.Τσαλαχούρη: Ὑό-Κί-Χί
(楊貴妃 )