Παρὰ θίν ̓ ἁλός, πάντοτε ΚΠΙΣΝ1 !
1. Μάνου Χατζιδάκι: ἄγνωστα πιανιστικὰ ἔργα