Πανάρχαιη μουσικὴ τῆς ἰαπωνικῆς αὐτοκρατορικῆς Αὐλῆς.