Νίκου Σκαλκώτα (1904-1949): δύο νεοανακαλυφθέντα ἔργα του, ἐφαλτήρια ἀναθεωρήσεων;