Λυρική: «Ὀθέλλος» τοῦ Βέρντι 2014 ἤ: φῶς στὰ τρίσβαθα (ἀλλα ὄχι στὸ βάθος!) τοῦννελ ἀτέρμονος