Λεὸς Γιανάτσεκ: «Τὸ Πονηρὸ Ἀλεπουδάκι» (1924), εὖγε μὲ τόνο στὴ Λυρική!