«Κυόγκεν»: ἰαπωνικὸ παραδοσιακὸ θέατρο. ΚΟΑ : ὁ ἀρχιµουσικὸς Στέφανος Τσιαλῆς.