Κατερίνα Κωνσταντούρου, πιάνο: μαγικὸ ὁδοιπορικὸ σὲ τοπία ὀνείρων