Καρυτινός, Ἀγγελάκης, Προκόφιεφ ἐν ΚΟΑ. Μασσνέ: «Βέρθερος» ἀπὸ τὴ «Μέτ»