Κάϊγια Σααριάχο: Ἡ Ἀγάπη ἀπὸ μακρυά,
σύντομη 5πρακτη ὄπερα, κείμ. Ἀμὶν Μααλούφ.
Πολυδιάστατο ἀριστούργημα, προσφορὰ τῆς «Μέτ» γιὰ τὴν 50ετία της στὸ Lincoln Centre, ἀφορμὴ γιὰ (σχεδὸν) ὁλόπλευρην ἐπανεξέταση τῆς μουσικῆς ἐν ἔτει 2016…