«Κάρμεν» ἀπὸ «Μέτ»: ἀπολύτρωση! Φιλαρμονικὴ «Μάντζαρος»: ζωογόνα διδάγματα.