Θ. Σακελλαρίδη: «Θέλω νὰ δῶ τὸν Πάπα», ἀναβίωση ἐν Λυρικῇ: μὴ τὴ χάσετε!