Θόδωρος Ἀντωνίου (1935-2018): πασίγνωστος ἀλλὰ καὶ….ἄγνωστος! [in aeternam memoriam]
Μὲ β ́, ἐντὸς μηνός, ἐπιτυχημένη λυρικὴ «βραδυὰ» ἀποχαιρετᾶ τὸ Μέγαρο τὸ 2018.