Δύο συναυλίες προσφορὲς σὲ ἐκλεκτότατους φιλόµουσους! [Academica Athens Orchestra καὶ σύνολο Κύκλος]