Δύο βραδιὲς σπανίως ἀκουοµένου Μπρὰµς στὴν Κρατικὴν Ὀρχήστρα Ἀθηνῶν.