Διαχρονικὰ διεθνὲς πρότυπο διδασκαλίας οἱ Γάμοι τοῦ Φίγκαρο τοῦ Μότσαρτ ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Εὐκλείδη!
Ἐκπληκτικὴ ἄνοδος Ἐθνικῆς Λυρικῆς Σκηνῆς δι’ ἰδίων δυνάμεων.