Δημητρίου Λιάλιου (1869-1940): Missa pro defunctis