Γκαετάνο Ντονιτζέττι: «Λουτσία» (1835) ἐν ΕΛΣ, σὲ ἀλησμόνητη σκηνοθεσία Κatie Mitchell