Γιώργου Κουρουποῦ: ἄνευ ὑπερτίτλων, Φωνὴ Δρυὸς ἢ…Πίνακες ἀπὸ μιὰ Ἔκθεση;
Ὁ πιανίστας Uwe Matschke τὸ 2017.